SRC Belgesi sorgulama

K BELGESİ

K2  YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

  ( ESAS İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ  EŞYA TAŞIMACILIĞI )

 

 

  1. Başvuru dilekçesi
  2. Başvuru formu
  3. Taşıt Kartı Başvuru Formu** (Gerçek kişilerde başvuru sahibince; Tüzel kişilerde ise şirket yetkilisince kaşelenip, imzalanacaktır
  4. Taahhütname yazısı  
  5. Ortakların / Temsile yetkili kişilerin  nüfus cüzdanı fotokopileri
  6. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
  7. Yetki belgesi talep edenin  merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği
  8. Vergi dariesinden alınacak vergi mükellefiyet yazısı(aslı yeni tarihli)
  9. Vergi levhasının fotokopisi
  1.  Araçlarınızın 1 Sayfaya 4 Yüz Ruhsat Fotokopisi Gerekmektedir .

 

 

NOT : Araç ruhsatları bakanlık yetkilileri trarafından incelendikten sonra trafik kayıtlarındaki uyuşmazlık durumunda tarafınıza bilgi verilecektir.Trafik kayıtları ile ruhsat kayıtlarının aynı olması gerektiğinden ruhsattaki hangi düzeltmelerin yapılması gerekitiği tarafımızdan bildirilecek ve trafik müşavirinizin değişikliği yaptığı andan itibaren resmi başvurumuz kabul edilmiş olacaktır.

             Yukarıda belirtilen  belgeler  yeterli sayılacaktır.

 

 

3.5 tonun üzerindeki araçlar için bakanlığa ödenecek olan harç ücreti : 6.613.00 TL , 3.5 tonun altındaki  araçlar için bakanlığa ödenecek olan harç ücreti : 462.00 TL ve araç başına 64.00 TL ‘dir.

Başvuru işlemleriniz için hemen arayınız veya mail atınız biz sizi arayalım .

info@borsaport.com 0212 465 4232 ( pbx )

Comments are closed.

SRC Belgesi sorgulama