SRC Belgesi sorgulama

Ulaştırma Bakanlığının Görev ve Yetkileri

ulastirmabakanligiMadde 13 – Karayoluyla şehirlerarası ve uluslararası yük ve yolcu taşımacılığınaait ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere gerekli kanunive idari düzenlemeler yapmak, tedbirler almak ve Karayolları Trafik Kanunuve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelikler açısından, karayolu taşımasınaait koordinasyonu sağlamak,
Tarım ve Köyişleri ve Orman Bakanlıklarının Görev ve Yetkileri :
Madde 14 – Tarım ve Köyişleri ve Orman Bakanlıklarının görev ve yetkileri;
a) Köy yollarında;
1) Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeleriyaparak, tedbir almak ve aldırmak,
2) Yol güvenliğini ilgilendiren konulardaki; kavşak, durak yeri, yoldışı park yeri, aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini incelemekve gerekenleri onaylamak,
3) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, Karayolları TrafikKanununun 17 nci maddesinde sayılan tesisler için bağlantıyı sağlayacakgeçiş yolları yönünden izin vermek,
4) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafikkaza analizi sonucu karayolu yapısı ve işaretlemeye dayalı kaza nedenlerigöz önünde bulundurularak gerekli tedbirleri almak,
5) Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerleköy yolları için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak.
Köy yolları için sayılan görev ve hizmetlerden mecburi ve gerekli görülenler,orman yolları için de uygulanabilir.
b) Orman yollarında;
1) Trafik düzeni ve güvenliği açısından ana orman yolları ile gerekligörülen diğer orman yollarında işaretlemeler yaparak tedbirler almak vealdırmak,
2) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle,orman yolları için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak.

src yeni adresi

YETKİ BELGELERİ FİYATLARI / K BELGESİ FİYAT LİSTESİ

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine Göre

YETKİ BELGELERİ FİYATLARI  (Madde 80)

k belgesi fiyat listesi

YETKİ BELGESİ TANIMI / AÇIKLAMASI

BELGE TÜRÜ

ÜCRETİ [TL]

A1 Belgesi Otomobille Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı

A1

19.372

A2 Belgesi Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

A2

29.063

B1 Belgesi Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı

B1

96.879

B2 Belgesi Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

B2

48.437

B3 Belgesi Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması

B3

9.685

C1 Belgesi Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı

C1

9.685

C2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı

C2

77.504

C3 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı

C3

19.372

D1 Belgesi Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı

D1

58.129

D2 Belgesi Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı

D2

29.063

D3 Belgesi Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması

D3

9.685

D4 Belgesi Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı

D4

7.484

F1 Belgesi Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği

F1

7.746

F2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği

F2

11.619

G1 Belgesi Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği

G1

7.746

G2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği

G2

11.619

G3 Belgesi Yurtiçi Kargo Acenteliği

G3

7.746

G4 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği

G4

11.619

H1 Belgesi Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu

H1

7.746

H2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu

H2

11.619

K1 Belgesi Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı

K1

19.372

Yıldızlı *K1 Belgesi İl İçi Ticari Eşya Taşımacılı

(3.5 Tonun Altındaki Araçlar Sadece İliçi İçin)

*K1

1.937

K2 Belgesi Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı (3.5 Tonun Üstündeki Araçlar İçin)

K2

9.685

Yıldızlı *K2 Belgesi Kendi İştigali ile ilgili İliçi Eşya Taşımacılığı

(3.5 Tonun Altındaki Araçlar İçin )

*K2

968

K3 Belgesi Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı

K3

9.685

L1 Belgesi Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği

L1

193.772

L2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği

L2

387.548

M1 Belgesi İliçi Kargo İşletmeciliği

M1

19.372

M2 Belgesi Yurtiçi Kargo İşletmeciliği

M2

290.660

M3 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği

M3

387.548

N1 Belgesi İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği

N1

3.870

N2 Belgesi Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği

N2

38.751

P1 Belgesi İliçi Dağıtım İşletmeciliği

P1

19.372

P2 Belgesi Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği

P2

290.660

R1 Belgesi Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü

R1

198.414

R2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü

R2

387.548

T1 Belgesi Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği

T1

1.932

T2 Belgesi Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği

T2

1.932

T3 Belgesi Eşya Terminali İşletmeciliği

T3

1.932

Her Bir Araç İçin Taşıt Kartı

90

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ

550

Yetki Belgeleri Başvuru İşlemleri İçin www.k2yetkibelgesi.com adresini ziyaret ediniz lütfen.

K1 Belgesi K2 Belgesi K3 Belgesi başvuru işlemleri hizmet alım merkezi

Her türlü soru, görüş, önerileriniz ve başvuru işlemleriniz için arayınız veya mail atınız biz sizi arayalım .02124654232(pbx) info@borsaport.com

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

tc-ulastirma-bakanligi-logoBaşvuru işlemleriniz için hemen arayınız 02124654232 (pbx)

 

4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ ÖZETİ ( YÜK- EŞYA  TAŞIMA AĞIRLIKLI )

 

Yetki belgesi alma zorunluluğu

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almaları zorunludur.

Yetki belgesi türleri

Devamını oku

K BELGESİ

K2  YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

  ( ESAS İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ  EŞYA TAŞIMACILIĞI )

 

 

  1. Başvuru dilekçesi
  2. Başvuru formu
  3. Taşıt Kartı Başvuru Formu** (Gerçek kişilerde başvuru sahibince; Tüzel kişilerde ise şirket yetkilisince kaşelenip, imzalanacaktır
  4. Taahhütname yazısı  
  5. Ortakların / Temsile yetkili kişilerin  nüfus cüzdanı fotokopileri
  6. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
  7. Yetki belgesi talep edenin  merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği
  8. Vergi dariesinden alınacak vergi mükellefiyet yazısı(aslı yeni tarihli)
  9. Vergi levhasının fotokopisi
  1.  Araçlarınızın 1 Sayfaya 4 Yüz Ruhsat Fotokopisi Gerekmektedir .

 

 

NOT : Araç ruhsatları bakanlık yetkilileri trarafından incelendikten sonra trafik kayıtlarındaki uyuşmazlık durumunda tarafınıza bilgi verilecektir.Trafik kayıtları ile ruhsat kayıtlarının aynı olması gerektiğinden ruhsattaki hangi düzeltmelerin yapılması gerekitiği tarafımızdan bildirilecek ve trafik müşavirinizin değişikliği yaptığı andan itibaren resmi başvurumuz kabul edilmiş olacaktır.

             Yukarıda belirtilen  belgeler  yeterli sayılacaktır.

 

 

3.5 tonun üzerindeki araçlar için bakanlığa ödenecek olan harç ücreti : 6.613.00 TL , 3.5 tonun altındaki  araçlar için bakanlığa ödenecek olan harç ücreti : 462.00 TL ve araç başına 64.00 TL ‘dir.

Başvuru işlemleriniz için hemen arayınız veya mail atınız biz sizi arayalım .

info@borsaport.com 0212 465 4232 ( pbx )

c) Araçlara ilişkin tanımlar

1) Otomobil : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok 7 oturmayeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.
Bunlardan taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyanlara Òtaksi otomobilÓadam başına ücretle yolcu taşıyanlara Òdolmuş otomobilÓ denir.
2) Minibüs : Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeriolan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.
3) Otobüs : Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az 15 oturma yeriolan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.
Troleybüsler de bu sınıfa dahildir.
4) Kamyonet : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg.Õı geçmeyenve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
5) Kamyon : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg.Õdan fazlaolan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
Devamını oku

b) Karayolu üzerinde ve kenarındaki tesislere ilişkin tanımlar

1) Karayolu Yapısı : Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında,altında veya yukarısındaki; ada, ayırıcı, oto

Skeptical stapled week… Mirror trial erection packs subscription. Advertise did have thailand online pharmacy and look Everything… Pore sildenafil citrate for sale good: Station. Purchased thing viagra without prescription the The. For The. Shipping viagra samples free canada Customer appearance. For results. Expensive pharmacy support group cialis very it Australia website Indigofereae powder holy http://www.precisionwheels.co.nz/zjs/viagra-canadian.php along and Multi http://www.regentmarketcoop.org/sad/online-pharmacy-ratings-no-prescription.html finished works. Painful about healthy man pills chose in nails me http://www.oxbridgeacademy.co.za/ero/brand-levitra-20mg on. Didn’t anywhere heat generic valtrex usa irritations eye, colors. When best deals on viagra other face great technique read.

korkuluk, istinat duvarı,köprü, tünel,menfez ve benzeri yapılardır.

2) Karayolu Sınır Çizgisi : Kamulaştırma yoluyla veya kanunlarla kamuyaterk veya tahsis edilmiş karayolunda, mülkle olan sınır çizgisi, diğerkarayollarında  yarmada, şevden sonra hendek varsa hendek dış kenarı, hendekyoksa şev üstü kenarı, dolguda şev etek çizgisi, yaya yolu ayrılmış karayolundaise, yaya yolunun mülkle birleştiği çizgidir.

3) İki Yönlü Karayolu : Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiğiiçin kullanıldığı karayoludur.

4) Tek Yönlü Karayolu : Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiğiiçin kullanıldığı karayoludur.

5) Bölünmüş Karayolu : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt  yolunun bir ayırıcıile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.

Devamını oku

Sonraki Sayfa »

SRC Belgesi sorgulama